Učební pomůcky

Nejlepší testy najdete zde

Zde naleznete aktuální znění zákona o provozu na pozemních komunikacích a pěkně zpracované dopravní značky.

Příklad sedmi otázek z konstrukce a údržby vozidla:

Již se nezkouší u závěrečných zkoušek!!!

1) Vyjmenujte povinnou výbavu os. automobilu: 1. výstražný trojúhelník, 2. lékárnička, 3. rezerva, 4. zvedák, 5. klíč na matice nebo šrouby kol, 6. náhradní pojistky, od každého typu jedna, 7. náhradní žárovky, od každého typu jedna, 8. výstražná vesta (NOVÉ od 1.1.2011!)

2) Vyjmenujte osvětlení vozidla: PŘEDNÍ: 1. obrysová (parkovací) světla, 2. potkávací (tlumená) světla, 3. dálková světla, 4. směrová světla, 5. mlhová světla (nepovinná)
ZADNÍ : 1. obrysová (koncová) světla, 2. brzdová světla, 3. mlhová světla (povinná), 4. směrová světla,
5. zpětné světlo (couvačka), 6. osvětlení SPZ nebo reg. značky.

3) Kontrola pneumatik: a) pohledem - není-li poškozena, např. boule nebo nějaké porušení pláště,
b) kontrolujeme hloubku drážek dezénu - min. 1,6 mm
c) kontrolujeme tlak v pneumatikách - manometrem (např. u čerpací stanice), minimální tlak určuje výrobce VOZIDLA

4) Kontrola a výměna oleje: Kontrolujeme před jízdou na studeném motoru a na rovině (ne v kopci) pomocí měrky, která má rysky maxima a minima, hladina musí být mezi ryskami. Výměnu necháme provést dle výrobce vozidla, po ujetí určitého počtu km (např. 10 000km, 20 000km...) nebo alespoň jednou za dva roky, pokud neujedeme předepsaný počet km. S olejem měníme i olejový filtr!

5) Postup při vlečení vozidla: Vozidla připojujeme pouze na místech k tomu určených (oka, nikoli tažné zařízení!). Vzdálenost mezi vozidly musí být 2,5 – 6 metrů. Vlečené vozidlo je nutno na zadní části označit výstražným trojúhelníkem (např. za zadní okno). NIKDY NEZAPÍNAT VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA!!! Neboť jsme povini dávat znamení o změně směru jízdy. Před vlečením vozidla je nutné domluvit si signalizaci, komunikaci pro případ nouze.
Omezení:
Vlečené vozidlo musí mít v pořádku řízení a brzdy.
Maximální povolená rychlost je 60 km/h.
Nelze vléct vozidlo po dálnici, pouze k nejbližšímu výjezdu.
Ve vlečeném vozidle smí jet pouze řidič.

6) Postup při výměně kola: Vozidlo zastavíme z hlediska bezpečnosti silničního provozu na vhodném místě, pokud je to možné, tak nejlépe na parkoviště, v odstavném pruhu, na krajnici nebo na okraji vozovky. Vozidlo stojící na pozemní komunikaci označíme zapnutím výstražných světel, ještě než vystoupíme, jsme povini si obléci reflexní vestu a za vozidlo umístíme výstražný trojúhelník (100 m na dálnici, 50 m na ostatních komunikacích, v obci i blíže). Zajistíme vozidlo proti pohybu, parkovací brzdou, zařazením prvního rychlostního stupně..., pokud možno založit kola na straně, kterou nebudeme zvedat (klínem, kamenem…). Vyjmeme náhradní kolo, zvedák a klíč na demontáž kolových šroubu či matic. Mírně povolíme šrouby či matice poškozeného kola – křížovým způsobem. Umístíme zvedák dle pokynu výrobce vozidla a vozidlo zvedneme, demontujeme šrouby a sejmeme poškozené kolo. Nasadíme rezervu, lehce dotáhneme šrouby, spustíme auto na silnici. Silně dotáhneme šrouby – opět do kříže. Vše uklidíme (poškozené kolo, zvedák, klíč, trojúhelník, klíny), poškozenou pneumatiku necháme co nejdříve opravit v servisu.

7) Rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou brzdou:
a) kotoučová brzda

- brzdný účinek je vyvolán přitlačením brzdových destiček na boky brzdového kotouče
- má větší účinek,
- je lépe chlazená (kotouč je dvojitý, vzduch prochází mezi),
- konstrukčně jednodušší,
- snadná kontrola stavu brzdových destiček a jejich výměna,
- používá se na předních kolech – u nových vozidel na všech.

b) bubnová brzda
- brzdný účinek je vyvolán přitlačením čelisti s brzdovým obložením (pakny) na brzdový
buben,
- více se zahřívá (dříve ztrácí účinek),
- náročnější výměna opotřebených částí,
- používá se na zadních kolech – u starších vozidel na všech.