Průběh kurzu

Jak začít?

Před zahájením výuky a výcviku pro získání řidičského oprávnění je nutné vyplnit dva tiskopisy:

Žádost má dvě strany a je třeba ji vytisknout na jeden list papíru! Poté k ní přiložte Posudek o zdravotní způsobilosti, navštivte Vašeho praktického lékaře a kontaktujte naši autoškolu.

Kurz:

Praktický výcvik je vždy prováděn dle požadavků žáků. Předepsané počty vyučovacích hodin pro jednotlivé skupiny: B - 28 hodin praktické jízdy, AM, A1, A - 13 hodin praktické jízdy. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V jednom dni lze absolvovat max. 2 vyučovací hodiny jízd (výjmečně lze v závěrečné fázi výcviku v jeden den mít 4 vyučovací hodiny).

Teoretická výuka se koná zpravidla jednou týdně (čtvrtek od 17:00) v učebnách Euroškoly v České Lípě, v učebně DDM Smetanka v Novém Boru nebo v kanceláři a zasedací místnosti v Pivovarské ulici v České Lípě (bývalá ČLT).  Po dohodě kdykoli.