Závěrečná zkouška - motocykl

Závěrečná zkouška se skládá:

  • 1x test na PC, max. 30 minut
    - úspěšně absolvován při dosažení minimálně 43 bodů z 50 možných.

  • Zkouška z praktické jízdy - a) test na cvičišti
                                            b) jízda v běžném provozu

Test na cvičišti - novinka od 1.11.2015

Součástí praktické zkoušky bude nově test na cvičišti, kde uchazeč o řidičské oprávnění na motorku musí předvést - bez instruktora za zády - jak umí ovládat motorku. Uchazeč musí zdolat 12 stanovišť, kde podle nových pravidel bude komisař hodnotit úhybný manévr před překážkou, brzdění, slalom a také manipulaci s motorkou.

Přikládáme odkazy na popis (metodika zkoušek) a dále na video, aby jste si mohli udělat představu o tom, co vše musí nyní zvládnout žák, aby byl připuštěn ke další části závěrečných zkoušek.  - jízda v běžném provozu.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=2OkSrCuBVtg

Závěrečná zkouška podle § 39a zákona č.247/2000 Sb., v platném znění, je zpoplatněna.
Tento poplatek je nutno uhradit předem na pokladně městského úřadu nebo složenkou (poštovní poukázka A):

č. účtu: 19-0001229421/0100
adresa majitele účtu: Město Česká Lípa
                               Náměstí T. G. Masaryka 1
                               470 01 Česká Lípa
variabilní symbol: 1353

Ke zkoušce je nutné mít u sebe ústřižek složenky nebo doklad o zaplacení!!!

Výše poplatků Obecnímu úřadu: první celková zkouška z odborné způsobilosti stojí 700,-Kč. 

Při opakování zkoušky se platí pouze ta část, ze které žadatel neuspěl:

  • test na PC 100,- Kč,
  • zkouška z praktické jízdy 400,- Kč.