Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška se skládá:

  • 1x test na PC, max. 30 minut
    - úspěšně absolvován při dosažení minimálně 43 bodů z 50 možných.

  • Zkouška z praktické jízdy nejméně 30 minut
    - je nutné prokázat samostatnou, bezpečnou jízdu bez zásahu učitele do řízení.

Závěrečná zkouška podle § 39a zákona č.247/2000 Sb., v platném znění, je zpoplatněna.
Tento poplatek je nutno uhradit předem na pokladně městského úřadu nebo složenkou (poštovní poukázka A):

č. účtu: 19-0001229421/0100
adresa majitele účtu: Město Česká Lípa
                               Náměstí T. G. Masaryka 1
                               470 01 Česká Lípa
variabilní symbol: 1353

Ke zkoušce je nutné mít u sebe ústřižek složenky nebo doklad o zaplacení!!!

Výše poplatků Obecnímu úřadu: první celková zkouška z odborné způsobilosti stojí 700,-Kč. 

Při opakování zkoušky se platí pouze ta část, ze které žadatel neuspěl:

  • test na PC 100,- Kč,
  • zkouška z praktické jízdy 400,- Kč.